Home Map Tel

W ramach projektu "Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu" prezentujemy wyjątkowe i atrakcyjne przestrzenie, szlaki, obiekty, miejsca, zasoby przyrodnicze, kulturowe oraz działalność lokalnych społeczności z północnej części województwa podkarpackiego. Dzięki zaangażowaniu się trzech Lokalnych Grup Działania: Lasowiackiej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" oraz Lokalnej Grupy Działania "Region Sanu i Trzebośnicy", działaniu samorządów lokalnych, a przede wszystkim mieszkańców tego obszaru, powstało Ekomuzeum, do którego Państwa serdecznie zapraszamy.

 

Dzięki questom (wyprawom) możesz aktywnie spędzić czas na terenie Ekomuzeum, jednocześnie dowiadując się wiele o historii i atrakcjach w danym miejscu. Jest to coraz popularniejsza forma turystyki, łącząca zwiedzanie z zabawą. Rozrywka ta podobna jest do harcerskich podchodów, ale zapewnia świetną zabawę zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Każdy quest składa się z wierszowanego tekstu, opisującego jego przebieg. Trasa jest nieoznakowana, dlatego należy szukać wskazówek w treści questu. Poszczególne zwrotki zawierają zagadki-hasła, które należy wpisać po dotarciu do danego miejsca.

Kiedy już zbierzesz wszystkie hasła i dotrzesz do końcowego punktu questu, możesz wpisać finałowe hasło i zdobyć pieczątkę, potwierdzającą ukończenie wyprawy.

 

W ramach projektu zostało zaprojektowanych dwadzieścia dwie trasy turystyki zrównoważonej oraz szlak rowerowy o długości 160 km z dziewięcioma wiatami postojowymi.  Do końca bieżącego roku zostanie rozprowadzonych ponad cztery tysiące map i blisko pięć tysięcy informatorów. Ponadto „Ekomuzeum” promować będą publikacje prezentujące wytyczone szlaki , tablice informacyjne z mapami, imprezy plenerowe oraz  strona internetowa: www.ekomuzeum.eu. Koszt zrealizowanego projektu wyniósł 442 561 zł i w całości został sfinansowany ze środków zewnętrznych  - w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013.


Na terenie gmin Nowa Sarzyna i Leżajsk powstały gry terenowe typu quest w Sarzynie, Woli Zarczyckiej, Przychojcu i Brzózie Królewskiej, trzy trasy Nordic Walking, szlak kajakowy rzeką Trzebośnica oraz trasa rowerowa z Brzózy Królewskiej do Majdanu Łętowskiego (szlak kończy się w gminie Nowa Dęba).

 

Poniżej publikujemy informatory dotyczące tras Nordic Walking, szlaku kajakowego oraz questów.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: