Home Map Tel

Na terenie gminy Nowa Sarzyna osobliwością na skalę Europejską jest położone w przysiółku Kołacznia w pobliżu Woli Zarczyckiej naturalne stanowisko azalii pontyjskiej zwanej inaczej różanecznikiem żółtym - jedyne w Europie, poza Wołyniem i Polesiem. Złocista barwa kwiatów nadaje w maju jej otoczeniu niezrównanego uroku, egzotycznego piękna i przyciąga wielu turystów.


Stanowisko to zostało odkryte w 1909 roku przez J. Jędrzejewskiego, nauczyciela szkółki ludowej, a opisane przez prof. Mariana Raciborskiego. Ojczyzną i głównym ośrodkiem występowania różanecznika żółtego są góry Kaukazu i południowego wybrzeża Morza Czarnego oraz góry Taurusu na południowo - wschodnim skraju Wyżyny Anatolijskiej, charakteryzujące się łagodnym klimatem i znacznymi opadami atmosferycznymi. W Kołaczni zarośla różanecznika zajmują powierzchnię ok. 450 m2 piaszczystego wzniesienia wydmowego. Ze względu na to, iż krzewy bardzo się zagęściły, nie jest znana ich liczba.
Pierwsze kwiaty pojawiają się ok. 5 maja a w kilka dni później liczba kwiatów jest tak ogromna, że nie można już odróżnić ani liści ani łodyg. Liście są małe, lancetowate i owłosione. Zapach kwiatów można wyczuć już z odległości 200 m, szczególnie porą wieczorną. Kwiaty zaczynają opadać w trzecim tygodniu od zakwitnięcia. W lipcu na zakończeniach pędów pojawiają się zielone, nieco lepkie pączki, które rozwiną się następnego roku. Liście azalia traci w listopadzie i nawet bardzo mroźne zimy przetrzymuje dobrze.
Azalia pontyjska jest reliktem trzeciorzędowym. Udowodniły to badania prowadzone przez Szafera, Mayera i Sychową stwierdzające, że ten krzew górski rósł w trzeciorzędzie w Karpatach. Tutaj też musiał przetrwać epokę lodową a następnie w wyniku jednego z interglacjałów (okresów międzylodowcowych) zszedł na Niż Podkarpacki i tu przetrwał do dziś na płycie wołyńskiej. Stąd też w późnym glacjale (okresie zlodowacenia spowodowanym ochłodzeniem się klimatu i wzrostem opadów atmosferycznych) lub wczesnym postglacjale (okresie polodowcowym) przesunął swój zasięg w okolice Leżajska.


Z azalią związanych jest również wiele legend, które mówią o Tatarach, o zasadzce, o śmierci wodzów. Półksiężycowatą wydmę interpretują jako mogiłę usypaną zabitemu chanowi, a krzewy azalii jako posadzone na jego cześć. Rezerwat utworzony został zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego 14 lutego 1957 roku w celu "zachowania naturalnego stanowiska azalii pontyjskiej, krzewu objętego ochroną gatunkową". Różanecznik żółty umieszczony został w "Polskiej czerwonej księdze roślin" jako gatunek rzadki.
Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: