Home Map Tel

Program opieki nad zabytkami Gminy Nowa Sarzyna

15-09-2017

„Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nowa Sarzyna na lata 2017 – 2020” jest dokumentem uzupełniającym w stosunku do innych opracowań strategicznych, obowiązujących na terenie gminy Nowa Sarzyna.
W programie zawarto obowiązki właścicieli zabytków oraz organów administracji samorządowej, wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Ponadto w programie zawarto główne cele polityki gminnej związane z ochroną zabytków oraz plan działania obejmujący realizację tych celów i sposób finansowania planowanych przedsięwzięć.

 

Poniżej do pobrania - „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nowa Sarzyna na lata 2017 – 2020”

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: