Home Map Tel

Jak postępować z popiołem z palenisk domowych?

11-02-2021

Popiół nie jest użyteczny jako surowiec wtórny i stanowi bardzo duże zanieczyszczenie innych odpadów, z którymi jest dostarczany do procesu sortowania. Powoduje zapylenie, brudzi, naraża zdrowie pracowników i znacząco pogarsza jakość odzyskiwanych surowców. Z tego względu zabrania się jego wrzucania do pojemnika na odpady zmieszane.
 

Do gromadzenia popiołu z palenisk domowych służą specjalnie oznaczone worki z tworzywa sztucznego, dlatego należy pamiętać, aby nie wrzucać do nich gorącego popiołu, ani też nie zalewać go wodą. Worki można pobrać bezpłatnie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4 w Nowej Sarzynie. Przy pierwszym wystawieniu popiołu do odbioru, dopuszcza się jednorazowo skorzystanie z innych dostępnych worków. Przy odbiorze pracownicy ZGK przekażą nowe, właściwe worki na popiół. 
 

Worki z wysegregowanym popiołem będą odbierane z posesji w terminie odbioru odpadów segregowanych wyznaczonym w harmonogramie dla poszczególnych miejscowości.
Odpady z popiołu można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej.
 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: