Home Map Tel

Zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych


 

 

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104709R W MIEJSCOWOŚCI SARZYNA W KM 0+007,55 – 0+327 I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104711R W MIEJSCOWOŚCI SARZYNA W KM 2+505 – 3+504 ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104711R POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W KM OD 1+738 DO 2+828 W MIEJSCOWOSCI SARZYNA

 

zostało dofinansowane ze środków

 

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach realizacji zadania przebudowane zostaną drogi gminne nr 104709R oraz 104711R wraz z chodnikami w miejscowości Sarzyna. Wykonane zostaną roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy w technologii MCE, nawierzchnie, krawężniki, chodniki, pobocza, odwodnienie, roboty wykończeniowe.

 

Całkowita wartość zadania: 2 293 086,00
Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 375 852,00
Kwota wkładu własnego Gminy Nowa Sarzyna: 917 234,00
Rok przyznania dotacji: 2020

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: